Numri 1 i prodhimit te tullave ju ofron edhe tubat PVC me cilesore te prodhuara dhe tregtuara ne Shqiperi.
Perdorimi i gjere ne shkarkimin e ujrave te bardha e te zeza, ne shkarkesat e shirave etj.
Tregtohen te paketuara dhe brenda kushteve te Komunitetit Evropian.
Cilesine e larte jua ofron emri EDILCENTRO me linjen e saj te re te ngritur prane stabilimentit te saj te tullave ne Tirane.

EDILCENTRO prodhon edhe tuba me diametra, spesore, ngjyra dhe gjatesi te ndryshme nga tabela e meposhtme,
kjo sipas kerkeses se klienteve (Grosiste).

40
2.2
3
60
40
2
3
60
50
2.2
3
45
50
2
3
45
80
2.3
3
15
80
2
3
15
100
2.3
3
15
100
1.7
3
15
110
2.3
3
15
110
1.7
3
15
125
2.5
3
15

 

 

 

 

GRUPPO EDILCENTRO
Rruga Vangjel Noti,Laprake, Tirane, website: www.gruppoedilcentro.com email: info@gruppoedilcentro.com
Tel. 00355 4 356620, Fax. 00355 4 357728